Automatiskt brandlarm, Rådhuset

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Rådhuset Stortorget i Örebro vid 08.55 tiden.

Publicerad: 2021-06-10 08:55    Händelsetid: 2021-06-10 08:55