Utsläpp farligt ämne, Yxe bergtäkt

LOKALNYHET/LINDESBERG

Räddningstjänsten i Lindesberg, förstärkning från Byrsta larmas vid 13.14 tiden om att ett utsläpp av farligt ämne ska ha inträffat på vid Yxe bergtäkt mitt emot infarten till Måle.

Publicerad: 2021-06-09 13:14    Händelsetid: 2021-06-09 13:14