Automatiskt brandlarm, Vivalla Torg

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Vivalla Torg Poesigatan i Örebro vid 10.05 tiden.

Publicerad: 2021-06-09 10:03    Händelsetid: 2021-06-09 10:03