Automatiskt brandlarm, Vivalla Torg

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Vivalla Torg Poesigatan i Örebro vid 11.05 tiden.

Publicerad: 2021-04-12 11:05    Händelsetid: 2021-04-12 11:05