Automatiskt brandlarm, Haga Centrum

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Haga Centrum Vaktelvägen i Örebro vid 11.27 tiden.

Publicerad: 2021-04-07 11:27    Händelsetid: 2021-04-07 11:27