Undersökning röklukt, Trapphus Hagagatan

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker vid 00.00 tiden och undersöker röklukt i ett trapphus till ett flerfamiljshus på Hagagatan i Örebro.

Publicerad: 2021-04-05 00:02    Händelsetid: 2021-04-05 00:02