Automatiskt brandlarm, Villingsbergs skjutfält

LOKALNYHET/KARLSKOGA

Räddningstjänsten i Karlskoga åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Villingsbergs skjutfält vid 09.25 tiden.

Publicerad: 2021-01-13 09:23    Händelsetid: 2021-01-13 09:23