Undersökning röklukt, Lertagsgatan

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker vid 22.40 tiden och undersökerröklukt i ett flerfamiljshus på Lertagsgatan i Örebro.

Publicerad: 2021-01-12 22:39    Händelsetid: 2021-01-12 22:39