Automatiskt brandlarm, Runnagården

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Runnagården i Örebro vid 19.32 tiden.

Publicerad: 2021-01-12 19:32    Händelsetid: 2021-01-12 19:32