Automatiskt brandlarm, Mellringestaden

LOKALNYHET/ÖREBRO

Räddningstjänsten i Örebro åker och kontrollerar ett automatiskt brandlarm på Mellringestaden i Örebro vid 11.42 tiden.

Publicerad: 2021-01-12 11:42    Händelsetid: 2021-01-12 11:42